cucumber

rails3でcucumber-rails0.4.0.beta1を使うとちょっと大変だった

Rails(3.0.3)からcucumber-rails(0.4.0.beta1)を使うまでが慣れてなくて大変だったのでメモしておく。 railsプロジェクト作成 $ r new hoge -d mysql ※ r = rails Gemfile編集 group :test do gem 'rspec-rails', '~> 2.2.0' gem 'webrat', '~> 0.7.2' gem '…